" روز درختکاری "

کشور من، ایران از آب و هوایی نیمه بیابانی برخوردار است. بر اساس آمارها، ایران از نظر محیط زیست در میان 178 کشور رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. توسعه غیر اصولی شهر ها، تخریب محیط زیست و آلودگی هوا مشکلات فراوانی در حوزه سلامت عمومی برای ایرانیان، در دهه اخیر موجب شده است. توجه ویژه به محیط زیست و بخصوص فضای سبز در معماری شهری یکی از عوامل مهم در کاهش آلودگی هوای شهر و همچنین زیبا سازی و افزایش شاخص سرزندگی و سلامت اجتماعی می باشد. گرچه 15 تا 22 اسفند هر سال در ایران به نام هفته ی منابع طبیعی نام گذاری شده است و نیز در روز 5 اسفند "روز درختکاری" اقداماتی نمادین همچون کاشت نهال توسط مسئولین کشوری و توزیع رایگان نهال در بین شهروندان صورت می گیرد، اما این فعالیت ها بسیار ناکافی و کم نتیجه بوده است.
آنچه از فضاهای شهری و فرهنگ شهرنشینی امروز تهران به عنوان بیست و هفتمین کلان شهر دنیا و پایتخت ایران بر می آید، نشان می دهد که، رشد فرهنگ آپارتمان نشینی و مالکیت بسیار ناپایدار و موقت شهروندان بر مسکن خویش، باعث کاهش میزان درخت کاری در خانه ها و بخصوص مناطق در حال توسعه شهر شده است. عدم داشتن متولی خاص درختان در داخل منازل، نگهداری نامناسب از درختان کاشته شده و آبیاری آن ها با آب خوراکی از جمله عوامل اصلی کاهش درختکاری در معماری شهری جدید تهران 1393 می باشد.
گزارش تصویری زیر، مجموعه ای از پرتره افرادی است که برای گرفتن نهال رایگان در روز 15 اسفند 1392، به غرفه های توزیع آن که توسط شهرداری در پارک های شهر تهران برگزار شده است، مراجعه کرده اند.