زندگی روزمره با موبایل

این مجموعه به نمایش آن دسته از عکس هایم می پردازد که اکثر آن ها با موبایل و در خلال زندگی روزمره ام عکاسی شده اند.