ایرانیان و عمل زیبایی بینی (گزارشی تصویری)

تعداد عمل‌های جراحی زیبایی بینی در ایران، رتبه اول جهانی را از آن خود كرده است. هر چند كه این رتبه در هیچ جدول و فهرستی ثبت نشده و هیچ یك از متخصصان جراحی زیبایی بینی هم قادر به اثبات این واقعیت نیستند، اما ارقام فرضی و تخمین‌های نزدیك به یقین از تعداد جراحی‌های زیبایی بینی كه از سوی انجمن‌های تخصصی فعال در این زمینه با احتیاط اعلام شده، گویای آن است كه سالانه 100 الی 200 هزار عمل جراحی زیبایی بینی در كشور انجام می‌شود.
در حال حاضر هزینه متوسط یک عمل جراحی بینی رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان می باشد. هزینه عمل کشیدن پهلو و شکم بین 3 تا 7 میلیون تومان؛ کشیدن پوست صورت 3 تا 6 میلیون تومان و کشیدن کامل پوست صورت رقمی تا 15 میلیون تومان هزینه دارد؛ این رقم ها در حالی است که در ایران متوسط درآمد ماهانه مردم در مناطق شهری بسیار پایین تر از این رقم هاست. گاه عمل جراحی زیبایی آن قدر برای زنان ایرانی الزامی به نظر می رسد که هانیه زن 35 ساله کارمند برای عمل جراحی بینی خود مجبور می شود از بانک 7 میلیون تومان وام بگیرد.
با همه عوارض ناگوار عمل بینی، این عمل تاثیر بسزایی بر اعتماد بنفس، شخصیت و حس رضایت کسانی که عمل شده اند داشته است.
این مجموعه گزارشی است تصویری از روند عمل بینی خانمی بنام شکوفه در یکی از کلینیک های تهران، که به خواست و رضایت ایشان مستند شده است. زمستان 1391.